Gyakran Ismételt Kérdések

Van-e napközi és tanulószoba?

Igen, az alsó tagozaton évfolyamonként külön napközis csoportok vannak. Tanulószobát 5-8. osztályig összevontan tartunk.

Hány étkezést tud biztosítani az intézmény?

Igényelni lehet ebédet illetve uzsonnát a hét bármelyik napjára.

Milyen tankönyvekből tanítunk?

Az államilag előírt tankönyvekből folyik a tanítás. A központi tankönyvtámogatásban tanulóink ugyanúgy részesülnek, mint az állami fenntartású iskolákban.

Milyen idegen nyelveket lehet tanulni?

Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. Nem mindegyik évfolyamon oktatjuk mindkét nyelvet párhuzamosan. (Például hatodik évfolyamon az egész osztály angolt tanul, mert nem volt megfelelő létszámú érdeklődő a német nyelv iránt.)

Tanítanak-e papok, szerzetesek az intézményben?

A hitoktatást felekezetek szerint lelki pásztorok is végzik a világi hitoktatókkal közösen heti két órában.

Milyen körzetből veszünk fel gyerekeket?

Intézményünknek nincs kijelölt körzethatára. érvényes magyarországi lakcímmel kell rendelkezni a jelentkezőnek.

Milyen időszakban lehet jelentkezni intézményünkbe?

A naptári év bármely szakaszában, nem csak a központilag kiírt beiratkozási időszakban előzetes érdeklődés után.

Kell-e templomba járni?

A római katolikusoknak kötelező a vasárnapi szentmise látogatás. Az istentisztelet segít elmélyíteni a hittanórák anyagát, ezért is ajánlatos a protestáns diákjainknak számára a rendszeres templomba járás.

Csak megkeresztelt gyermeket veszünk fel?

A keresztség felvétele nem szükséges feltétel.

Csak katolikus családok gyermekei jöhetnek hozzánk?

Minden olyan család gyermekeit szívesen látjuk intézményünkben, akik elfogadják az értékrendünket.

Tehát lehet baptista, vagy evangélikus, vagy református, vagy, aki nincs megkeresztelve, esetleg olyan, akit megkereszteltek, csak nem gyakorolja a vallását.