Nagyböjt (2022. március 3-án és 4-én)

Intézményünk, a komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda az idei nagyböjtben is megkezdte a lelki felkészülést Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére.

A nagyböjt első napján, hamvazószerdán, szentmisén vettek részt iskolánk pedagógusai és diákjai. A szentmisét együtt tartotta Bros Gergely Béla plébános és Varga Gábor káplán.

A prédikációba a tanulók interaktív módon kapcsolódtak be. Bátran és ügyesen válaszoltak a böjttel kapcsolatos kérdésekre, kiegészíthették meglévő ismereteiket, további ötleteket kaptak a nagyböjti felkészülésre, az elcsendesedésre és elmélyülésre. A hamvazás szertartása megerősítette istenkapcsolatukat, még jobban tudatosította bennük a nagyböjti készülődés súlyát.

A nevelőtestület (2022. március 3-án és 4-én) kétnapos lelkigyakorlaton vett részt Győrben a Brenner János Hittudományi Főiskolán. Az első nap Bognár István atya spirituális előadásával kezdődött.

Útravalóul öt kérdés megválaszolására buzdította a résztvevőket:

1. Hová megyek valójában, mi a célom? (megtérés, metanoia)  Reményik Sándor: Kegyelem című versének elolvasását is ajánlotta az atya.

2. Hogyan juthatunk el oda? (aszkézis) Szent Pál leveléből (1Kor 9,25-26) idézte: hervadhatatlan koszorúért kell küzdenünk.

3. Ki is vagyok én? (identitás)

4. Mi az, amit nekem itt és most meg kell tennem? (misszió, karizma)

5. Hogyan kell élnünk és cselekednünk? (misztika, a szeretet világa)

Az előadás után a tantestület megtekintette a Boldog Apor Vilmos Emlékkiállítást. A vértanú püspök élete és munkássága mindenkinek példaként szolgált.

A napi program keretében ebéd után a tantestület lehetőséget kapott, hogy beszélgessen Dr. Veres András megyéspüspök úrral. A beszélgetésben főként az egyházunkat foglalkoztató aktuális kérdések (pl. a kereszténység jövője, a kegyképek tisztelete, a gyermekek szentmise látogatása, az egyház megújulása stb.) megválaszolására került sor.

A délutáni programok között kapott helyet a Munkácsy Győrben című kiállítás megtekintése.

A lelkigyakorlatot szentmise zárta a székesegyházban, amelyet Dr. Pápai Lajos nyugalmazott püspök tartott.

A másnap reggel laudessel és szentmisével kezdődött a Szent Ignác bencés templomban.

A délelőtt közös interaktív szakmai programmal zárult.

Az együtt eltöltött minőségi idő mindenkinek lehetőséget adott a lelki feltöltődésre, a nagyböjti felkészülés elmélyítésére.

A diákoknak áprilisban lesz lelkigyakorlatuk.

Szöveg: Antóni Anikó

Képek:  Reszler László